header.jpg

Kontakt:SOS TRUCK, s.r.o.
Nová 1443
966 81 Žarnovica

Email: sostruck@sostruck.sk 
mobil: 00421 910 909 909


IČO: 47613441
IČ DPH: SK2023983511
DIČ: 2023983511


Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica. Vložka číslo: 26199/S


Konateľka spoločnosti: Marcela Adamcová

Zber áut na recykláciu